top of page
%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%

אודות

תפקיד ההיסטוריה כדיסציפלינה בהתמודדות עם משבר האקלים נוכחי

השאלות שאנו שואלים

המעבדה להיסטוריה של משבר האקלים, שהחלה את פעילותה בתחילת שנת הלימודים תש"ף, מבקשת לבחון האם יש להיסטוריה כדיסציפלינה תפקיד בהתמודדות עם משבר האקלים הנוכחי, ואם אכן יש כזה, מהו?

יעדים

הגדרנו לעצמנו שני יעדים עיקריים: הראשון הוא להתניע וללוות מחקרים שיכולים לחשוף את המקורות ההיסטוריים של המשבר הנוכחי. היעד השני הוא לתרום למודעות ציבורית רחבה יותר באשר למשבר האקלים והשלכותיו. 

במסגרת המעבדה אנו מנסים להבין טוב יותר את המשבר הנוכחי והאופן שבו הוא משפיע על כתיבת ההיסטוריה ועל הדרכים שבהן היסטוריה יכולה לשמש להתערבות אפקטיבית בדיון הציבורי.

דרך פעולה

בכוונתנו לבחון ולנתח את התהליכים ההיסטוריים שהשפעתם על שינוי האקלים נחשבת היום למכרעת (גידול אוכלוסין, תיעוש, עליית המכונית הפרטית, גידול בצריכת בשר) ואת האתגרים הקונספטואליים המקשים על התמודדות עם המשבר.

bottom of page